top of page
  • Yazarın fotoğrafıEsmanur Kılıçman

ZİNA SEBEBİYLE AÇILAN BOŞANMA DAVALARINDA İKRAR, İSPAT ARACI DEĞİLDİR.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2001/9914

Karar Numarası: 2001/11437

Karar Tarihi: 10.09.2001

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR: 1-) Dava zina hukuki sebebine dayanılarak açılmıştır. (MK.m.129) Mücerret tarafların ikrarına dayanılarak boşanmaya karar verilemez. (MK.m.150) Zina fiilinin işlendiği gösteren delil yoktur. Davanın reddi gerekirken delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek boşanmaya karar verilmesi isabetsizdir.

2-) Kabule göre de; küçük Ali 13.07.2000 doğumludur. Baba hanesinde kayıtlıdır. Boşanma sonucunda velayetinin düzenlenmemesi de doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün birinci bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliği ile karar verildi. 10.09.2001

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page