top of page
  • Yazarın fotoğrafıEsmanur Kılıçman

ZDS'DEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT HAKKINIZ İÇİN SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA BAŞVURABİLİRSİNİZ.


ZORUNLU DEPREM SİGORTASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT HAKKINIZ İÇİN SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA BAŞVURABİLİRSİNİZ.ZORUNLU DEPREM SİGORTASI NEDİR?

Binalarda deprem sonucu meydana gelebilecek maddi zararların karşılanmasını teminen ve sigorta şirketlerince teminat verilemeyen veya teminat verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli afetler ve riskler sonucu meydana gelebilecek maddi ve bedeni zararların karşılanabilmesini sağlayan bir deprem sigortasıdır. Afet Sigortaları Kanunu'nun 10. maddesine göre sigortalı, zorunlu deprem sigortasını yaptırmak ve bu sigortayı her yıl yenilemek zorundadır. Bu sigortanın esas ve uygulama usulleri 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu'nda ve Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında düzenlenmiştir.DASK NEDİR?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun baş harflerinin kısaltılmış hali DASK'tır. Zorunlu deprem sigortası DASK aracılığıyla yapılmaktadır.TÜM KONUTLAR ZORUNLU DEPREM SİGORTASI KAPSAMINDA MIDIR?

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tâbidir. Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar ile 634 sayılı Kanun kapsamında olsalar dahi tamamı ikamet dışı amaçlarla kullanılan binalar zorunlu deprem sigortasına tâbi değildir.ZDS, HANGİ ZARARLARI KARŞILAMAKTADIR?

Zorunlu deprem sigortası, konutların yeniden yapım maliyetini karşılamaktadır. 22.11.2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğe göre betonarme yapılar için metre kare maliyet tutarı 3.016 TL olarak belirlenmiştir. Değişiklikten önceki tarifeye göre metre kare maliyet tutarı 1.508 TL idi. Ancak bu sigorta, konutların yeniden yapım maliyetinin bir kısmını ( azami 640.000 TL'ye kadar) karşılamaktadır. Bu nedenle konut sahipleri, konutun geri kalan yapım maliyeti için ihtiyari deprem sigortası yaptırmalıdır.DASK, GÜNCELLENEN TARİFEYE GÖRE ÖDEME YAPMALIDIR.

25.11.2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğe göre betonarme yapılar için metrekare maliyet tutarı %100 arttırılarak 1508 TL'den 3016 TL'ye yükselmiştir. Buna göre bu tarihten sonra meydana gelen zararların tazmini yeni tarifeye göre yapılacaktır. 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sebebiyle oluşan zararın tazmininde DASK, konutu zarar gören depremzedelere eski tarife üzerinden ödeme yapmıştır. Bu durum sigortalılarda kafa karışıklığı yaratmıştır.


Şöyle ki; DASK, yeni tarife yayınlanmadan önce zorunlu deprem sigortası yaptıranlara, yeni tarife yayımlandıktan sonra zeyilname yapılmamış ve ek prim ödenmemişse ise eski tarife üzerinden tazminat ödenmesi gerektiği yönünde bir tutum sergilemiştir. Ancak bu husus hukuka aykırı olduğu gibi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ve ilgili mevzuatta sigortalıya, tarifenin artması sebebiyle zeyilname ile primlerin de arttırılması yönünde bir yükümlülük verilmemiştir. Aynı zamanda zeyilname düzenlenmesinin zorunlu olduğu belirtilen zorunlu sorumluluk sigortaları arasında zorunlu deprem sigortası yer almamaktadır. Kaldı ki, ülkemizde daha önce meydana gelen depremlerde (Van, İzmir, Elazığ depremleri) tarife değişikliği halinde depremzedelere yeni tarife üzerinden ödemeler yapılmıştır. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde oluşan zararın büyüklüğü sebebiyle bu konuda karışıklık yaşanmaktadır.

*Bu hususta Sigorta Tahkim Komisyonundan lehe alınmış bir karar mevcut olup henüz kesinleşmemiştir. Bu konuda tarafımızca yapılan ve yargılaması devam eden başvurumuz da bulunmaktadır.
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TAZMİNAT HAKKI SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU
ZORUNLU DEPREM SİGORTASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT HAKKINIZ İÇİN SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA BAŞVURABİLİRSİNİZ.


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page