top of page
  • Yazarın fotoğrafıEsmanur Kılıçman

TUTUKLULUK KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

KIRIKHAN SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

Gönderilmek Üzere

HASSA SULH CEZA HAKİMLİĞİNE


DOSYA NO :


TUTUKLAMAYA

İTİRAZ EDEN

ŞÜPHELİ :


MÜDAFİ : Av. Esmanur KILIÇMAN

Dervişpaşa Bulv. 78 Sk. Huzur Sitesi B Blok No:25/1C Hassa/HATAY


İTİRAZ KONUSU: Hassa Sulh Ceza Hakimliğinin .... Sorgu numaralı dosyasında haksız ve hukuka aykırı biçimde hatalı olarak verilen tutuklama kararına itirazımızdır.


AÇIKLAMALAR :

1) Hassa Sulh Ceza Hakimliğinin .... sorgu sayılı dosyasında ... tarihinde müvekkilin üzerine atılı ''.....'' suçu dolayısıyla tutuklanmasına karar verilmiştir. Ancak verilen bu karar açıkça hukuka aykırı ve haksız olup kaldırılması gerekmektedir.


2) Şöyle ki; CMK madde 100'de bahsedilen kuvvetli suç şüphesi söz konusu olmadığından verilen tutuklama kararı açıkça hukuka aykırıdır.


3) Yine şüpheli evlidir ve sabit ikametgah sahibidir. Sulh Ceza Hakimliği sorgusunda yine herhangi bir şüphe uyandıracak davranışı da olmamıştır. Bu nedenle kaçma şüphesi de söz konusu değildir. O halde verilen tutuklama kararı yine açıkça hukuka aykırıdır.


4) Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararda, suça ilişkin tüm somut delillerin toplanmış olduğu belirtilmiş olup ancak yine de delillere ilişkin kriminal raporun gelmemiş olması gerekçe gösterilmiştir. Ancak kriminal raporun gelme süresi belirsiz olduğundan rapor gelene kadar şüphelinin tutuklanmasına karar verilmesi de açıkça hem kişinin özgürlük ve güvenlik hakkının düzenlendiğini Anayasa'nın 19. Maddesine hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (m. 5) ile teminat altına alınan temel haklara aykırıdır. Bu nedenle rapor sonucu gelene kadar adli kontrol hükümlerinin uygulanması gerekirken tutuklama kararı verilmiş olması yine hukuka ve hakkaniyete aykırıdır.


5) CMK madde 100'e göre, tutuklama kararında adli kontrol uygulamasının müvekkil için neden yetersiz kalacağı açıkça belirtilmemiştir. Olay günü müvekkile ait olmayan evde ve müvekkile ait olmayan araçta yapılan aramada bulunan deliller yine yukarıda bahsettiğimiz üzere müvekkile ait değildir. Bu nedenle bulunan diğer delillerin niteliği gereği oluşturduğu şüphenin kimlere ait olduğu açıkça belirtilmemiş, verilen kararda bulunan diğer delillerden dolayı oluşan şüphe, söz konusu deliller müvekkile ait olmamasına rağmen sanki onunmuş gibi müvekkile de atfedilmiştir. Bu nedenle verilen karar yine açıkça hukuka aykırıdır.


SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda izah edilen ve mahkemece re'sen göz önünde tutulacak nedenler dahilinde Hassa Sulh Ceza Hakimliği'nin ..... Sorgu ve ...... tarihli tutuklama kararına itirazımızın kabulü ile, şüphelinin bihakkın tahliyesine, mahkemeniz aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesini vekaleten talep ederim. ..\..\2019


Şüpheli Müdafi

Av. Esmanur KILIÇMAN


17 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page