top of page
  • Yazarın fotoğrafıEsmanur Kılıçman

NAFAKA DAVASI ADANA

Güncelleme tarihi: 15 May 2023

Nafaka, taraflardan birinin diğerinden boşanmadan önce, boşanma davası sırasında veyahut dava bittikten sonra talep edebileceği mali yardımdır. Nafaka konusu Türk Medeni Kanununda detaylıca düzenlenmiş olup koşullarına göre birden fazla nafaka türü vardır. Ekonomik olarak yoksulluğa düşen taraf, diğerinden bu anlamda nafaka isteyebilir. Bunun için yapılması gereken şey ise avukatının eşliğinde aile mahkemelerinde dava açılmasıdır.TEDBİR NAFAKASI


Türk Medeni Kanunu madde 169 ve 197'de düzenlenen bu nafaka, eşlerden birinin kendisi için isteyebileceği gibi reşit olmayan çocuklar için de istenebilir. Yine tedbir nafakası boşanmadan önce istenebileceği gibi boşanma davası devam ederken de istenebilir.


Boşanmadan önce istenebilen nafaka ile ilgili avukatınıza danışınız.


Tedbir nafakası isminden de anlaşılacağı üzere geçici bir tedbirdir. Dava sürecinde hakim tarafların sosyo-ekonomik durumlarına ve kusur oranlarına göre bir muhakeme yapacak ve dava sonunda ise hangi taraf lehine nafaka hükmedileceğine karar verecektir.TEDBİR NAFAKASINI KİMLER İSTEYEBİLİR?

Boşanma davası sürecinde tedbir nafakası hem eş hem de çocuklar için hükmedilir.


BOŞANMA DAVASI BİTTİKTEN SONRA TEDBİR NAFAKASI DEVAM EDER Mİ?

Dava süresince adı üstünde tedbiren hükmedilen bu nafaka, kesin hükümle birlikte tedbir nafakası hükmedilen eş için yoksulluk nafakasına, çocuklar için ise iştirak nafakasına dönüşecektir.


TEDBİR NAFAKASI ÖDENMEZSE NE OLUR?

Tedbir nafakasını ödemeyen eşe karşı icra takibi başlatılabilir.YOKSULLUK NAFAKASI


Türk medeni Kanunu madde 175'e göre boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan taraf, kusuru diğerinden daha ağır olmamak kaydıyla geçimi için diğer taraftan süresiz olarak nafaka isteyebilir.


YOKSULLUK NAFAKASINA HANGİ HALLERDE HÜKMEDİLİR?

Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için nafaka isteyen tarafın açık talebi şarttır. Aksi halde mahkeme yoksulluk nafakasına hükmetmeyecektir.


YOKSULLUK NAFAKASI NE ZAMAN SONA ERER?

Yoksulluk nafakasına Kanunen süresiz olarak hükmedilecek olsa da nafaka alan tarafın evlenmesi veya taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden; yine nafaka alan tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğun ortadan kalkması veya haysiyetsiz hayat sürmesi halinde ise nafaka yükümlüsünün talebi halinde mahkeme kararı ile kaldırılır.


YOKSULLUK NAFAKASI NE ZAMAN TALEP EDİLEBİLİR?

TMK madde 178'e göre yoksulluk nafakası, boşanma davası sırasında talep edilebileceği gibi mahkemece verilmiş olan boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içerisinde de istenebilir.


YOKSULLUK NAFAKASI ÖDENMEZ İSE NE OLUR?

Nafaka ödemeyen eşe karşı icra takibi başlatılabilir.İŞTİRAK NAFAKASI


Çocuk için ödenecek olan nafakadır. Bunun için çocuğun yaşı, eğitim durumu, genel ihtiyaçları gibi hususlar ışığında velayeti kendisinde olmayan eşin maddi durumu da göz önüne alınarak çocuk için bir miktar nafakaya hükmedilecektir. Yani çocuğun velayeti kendisine verilmeyen eşin diğer eşe çocuk için yaptığı giderlere gücü oranında katılmasına iştirak nafakası denir.


İştirak nafakasına çocuk ergin oluncaya kadar (18 yaşını dolduruncaya kadar) devam eder. Aynı zamanda çocuğun evlenmesi durumunda da iştirak nafakası kesilecektir. Ancak 18 yaşını dolduran çocuğun eğitimi hala devam ediyorsa iştirak nafakasına hükmedilecektir.


Çocuğun ölmesi, ergin olması, ergin olduktan sonra eğitimine devam etmemesi ve evlenmesi halinde nafaka kesilecektir.


İŞTİRAK NAFAKASI ÖDENMEZ İSE NE OLUR?

Nafaka ödemeyen eşe karşı icra takibi başlatılabilir.YARDIM NAFAKASI


Türk Medeni Kanunu 365'e göre herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üst soy (anne ve baba), alt soy (çocuk veya torun) ve kardeşlerine yardım etmekle yükümlüdür.


YARDIM NAFAKASI ÖDENMEZ İSE NE OLUR?

Nafaka ödemesi yapmayan yükümlüye karşı icra takibi başlatılabilir.Comments


bottom of page