top of page
  • Yazarın fotoğrafıEsmanur Kılıçman

HACZEDİLEMEYEN MALLAR; EV HACZİ

Güncelleme tarihi: 15 May 2023

İcra İflas Hukukunda kural olarak borçlunun malvarlığını teşkil eden mal, alacak ve hakları borçlunun alacaklılarına karşı bir tür teminat oluşturur. Borçlunun malvarlığını oluşturan mal, alacak ve hakları borç için haczedilebilirse de, borçlunun ve ailesinin yaşama ve ekonomik varlığını sürdürebilmesi için istisnai olarak bazı mal ve haklarının haczedilemeyeceği kabul edilmiştir.


Hacizedilemeyen mal ve haklar 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 82. maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Yine aynı Kanun’un 82. maddesinin 12. fıkrasına göre ise borçlunun haline münasip evinin haczedilemeyeceği belirtilmiştir. Bir malın haczedilip haczedilemeyeceğini ise haczi yapan icra müdürü belirleyecektir.


Bir meskenin borçlunun haline uygun olup olmadığı, borçlunun haciz anındaki sosyal durumuna ve borçlu ile ailesinin ihtiyaçlarına göre belirlenecektir. Borçlunun sahip bulunduğu evin kıymeti, kendisinin ve ailesinin ihtiyacına cevap verecek normal bir evin bedelinden fazla ise o zaman icra müdürü, borçlunun evini haczeder ve satar. Satıştan elde edilen paradan ilk önce borçluya haline uygun bir ev alabileceği kadar para bırakılır; artan para ise evi haczettirmiş olan alacaklıya ödenir.

( Prof. Dr. Baki Kuru İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, Kasım 2004, syf 446-447)


Bilindiği üzere her dava, açıldığı tarihteki koşullara göre değerlendirilmelidir. Kaldı ki, bir evin borçlunun haline münasip evi olup olmadığı ise borçlunun haciz tarihindeki sosyal ve ekonomik durumuna göre belirlenecektir. (Prof. Dr. Baki Kuru İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, Kasım 2004, syf 447)


Haczedilemeyen malların haczedilmesi halinde ise borçlu, icra müdürünün haciz kararına karşı icra mahkemesinde şikayet yoluna başvurabilir. Şikayet yoluna başvuru ise 7 günlük süreye tabidir. Bu süre, haczin öğrenildiği tarihten itibaren başlar. Ancak şikayetin süreye tabi olmadığı bazı haller de vardır.


16 görüntüleme0 yorum

Comentários


bottom of page