top of page
  • Yazarın fotoğrafıEsmanur Kılıçman

GEREKÇESİZ İSTİNAF DİLEKÇESİ (SÜRE TUTUM)

Güncelleme tarihi: 15 May 2023ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE

Gönderilmek Üzere

ADANA ... ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE


DOSYA NO :


İSTİNAF EDEN

SANIK :


MÜDAFİ : Av. Esmanur KILIÇMAN ERDEM

Çınarlı Mah. İnönü Cad. Günep Kuruköprü İş Merkezi Kat:6 No:610 Seyhan/ADANAİSTİNAF

KONUSU

KARAR : Adana ... Asliye Ceza Mahkemesinin .... esas sayılı dosyasında ... sayılı ... tarihli kararı


KONU : Gerekçesiz istinaf başvuru dilekçemdir.


AÇIKLAMALAR:


Adana ... Asliye Ceza Mahkemesinin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen karar usul ve yasaya aykırı olduğundan karara karşı yasal süresi içerisinde istinaf yoluna başvuruyoruz.


İstinaf nedenlerimiz, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrı bir dilekçe ile sunulacaktır. Bu nedenle şimdilik gerekçesiz olan istinaf başvurumuzun kabul edilmesini talep ederiz.


SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda izah ettiğim üzere gerekçesiz istinaf talebim doğrultusunda itirazımın kabulü ile Adana ... Asliye Ceza Mahkemesinin ... esas sayılı dosyasının ... sayılı kararının istinaf incelemesi ile kaldırılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz. ..\..\2023


Sanık Müdafi

Av. Esmanur KILIÇMAN ERDEM

Comments


bottom of page