top of page
  • Yazarın fotoğrafıEsmanur Kılıçman

DASK TARAFINDAN EKSİK ÖDENEN DEPREM TAZMİNATINIZIN TAHSİLİ İÇİN DAVA AÇABİLİRSİNİZ.


DASK, 6 Şubat depremlerinde konutları hasar gören depremzedelere eski tarife üzerinden tazminat ödemektedir. Ancak hak sahiplerine yeni tarife üzerinden ödeme yapılması gerekmekte olup birçok hak sahibi, eksik tazminat aldığının farkında değildir.DASK, GÜNCELLENEN TARİFEYE GÖRE ÖDEME YAPMALIDIR.


25.11.2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğe göre betonarme yapılar için metrekare maliyet tutarı %100 arttırılarak 1508 TL'den 3016 TL'ye yükselmiştir. Buna göre bu tarihten sonra meydana gelen zararların tazmini yeni tarifeye göre yapılacaktır. 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sebebiyle oluşan zararın tazmininde DASK, konutu zarar gören depremzedelere eski tarife üzerinden ödeme yapmıştır. Bu durum sigortalılarda kafa karışıklığı yaratmıştır.


Şöyle ki; DASK, yeni tarife yayınlanmadan önce zorunlu deprem sigortası yaptıranlara, yeni tarife yayımlandıktan sonra zeyilname yapılmamış ve ek prim ödenmemişse ise eski tarife üzerinden tazminat ödenmesi gerektiği yönünde bir tutum sergilemiştir. Ancak bu husus hukuka aykırı olduğu gibi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ve ilgili mevzuatta sigortalıya, tarifenin artması sebebiyle zeyilname ile primlerin de arttırılması yönünde bir yükümlülük verilmemiştir. Aynı zamanda zeyilname düzenlenmesinin zorunlu olduğu belirtilen zorunlu sorumluluk sigortaları arasında zorunlu deprem sigortası yer almamaktadır. Kaldı ki, ülkemizde daha önce meydana gelen depremlerde (Van, İzmir, Elazığ depremleri) tarife değişikliği halinde depremzedelere yeni tarife üzerinden ödemeler yapılmıştır. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde oluşan zararın büyüklüğü sebebiyle bu konu gündeme gelmiştir.


Hak edilen tazminat bedelinin tespiti için hukuki yardım alınması gerekmektedir. Bu bedelin tahsili için dava açılabilir veya Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapılabilir.Comments


bottom of page