top of page
  • Yazarın fotoğrafıEsmanur Kılıçman

''Ameliyat sonrası burunda gazlı bez bırakılması, doktorun taksirle yaralama suçundan sorumluluğu''

5. Ceza Dairesi 2013/14263 E. , 2015/16814 K.


"İçtihat Metni"

Tebliğname No : 4 - 2011/407053

MAHKEMESİ : Eskişehir (Kapatılan) 2. Sulh Ceza Mahkemesi

TARİHİ : 04/10/2011

NUMARASI : 2009/512 Esas, 2011/716 Karar

SUÇ : İhmali davranışla görevi kötüye kullanma


Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

2797 sayılı Yargıtay Kanununun 6545 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 14. maddesinde, "Daireler arasındaki işbölümünün belirlenmesinde dava açılan belgedeki nitelendirme esas alınır. Açıklama ile sevk maddelerinin uyumsuz olduğu durumlarda, açıklamaya itibar edilir." hükmü yer almaktadır. Ayrıca "tavsif"in ve buna bağlı olarak görevli dairenin neye göre belirleneceğine ilişkin Ceza Daireleri Başkanlar Kurulunun 15/07/2009 gün ve 2009/7-7, 15/07/2009 gün ve 2009/8-8, 25/12/2009 gün ve 2009/13-13 sayılı ve benzeri kararlarında da belirtildiği üzere, iddianamedeki anlatım ile sevk maddeleri arasında uyumsuzluk bulunması ve sevk maddelerinin yanılgı sonucu belirlenmesi durumunda görevli dairenin yanlış belirlenmiş sevk maddelerine göre değil, vasfı iddianame metninden açıkça saptanabilen suça göre belirlenmesi gerekmektedir.

İddianame içeriğine göre özetle "ameliyat sonrası mağdurun burnunda bırakılan gazlı bez (tampon) parçalarının tıp fakültesinde temizlendiği, kulak burun boğaz ameliyatlarında, tampon (gazlı bez) kullanıldığı, bu tamponların en geç üç gün sonrasında çıkartılması gerektiği ve sonraki kontrolde operasyon yerinin kontrol edilmesi gerektiği, şüpheli Op. Dr. O.. Ö..'ın operasyon yerini temizlemeden üçüncü gün kontrolü yapmayarak ve tüm tamponları temizlemeyerek hastanın mağdur edilmesine neden olduğu" iddia edilmiş ve sevk maddesi olarak TCK'nın 257/2. maddesi gösterilmiş ise de niteleme ve anlatımın taksirle yaralama suçuna ait olduğu, Yargıtay Kanununun 14. maddesi ve yukarıda açıklanan Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu kararlarında ortaya konan ilkeler doğrultusunda, tesis edilen hükmün incelemesini yapmakla görevli dairenin belirlenmesinde, yanlış gösterilen sevk maddelerinin değil vasfı iddianame metninde

açıkça anlatılan taksirle yaralama suçunun dikkate alınması gerektiği ve tebliğname tarihi de gözetilerek temyiz inceleme görevinin 12. Ceza Dairesine ait olduğu anlaşıldığından Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE, dosyanın ilgili daireye gönderilmesine, 01/12/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


10 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page