top of page
  • Yazarın fotoğrafıEsmanur Kılıçman

ÇOCUĞUN MEZAR TAŞINA SADECE KENDİ ADINI YAZDIRMAK BOŞANMA SEBEBİDİR.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2011/23145

Karar Numarası: 2012/17661

Karar Tarihi: 26.06.2012


MAHKEMESİ :Elazığ 2. Aile Mahkemesi

TARİHİ :01.11.2011

NUMARASI :Esas no:2010/646 Karar no:2011/614

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı kadın tarafından; kusur belirlemesi, nafakaların miktarı ve tazminatlar yönünden mürafalı olarak temyiz edilmişsede duruşma giderlerini karşılamadığından duruşma isteğinin reddine, dosya üzerinde inceleme yapılmasına karar verilip, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı-karşı davacı kadının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kocanın tekrar evlenmek için, kendisine önerilen bayanla görüşmeye gitmek suretiyle güven sarsıcı davranışlar sergilediği; buna karşılık davalı-karşı davacı kadının ise, davacı- karşı davalı kocanın yeniden evlenme girişimini öğrenmesi üzerine, davacı-karşı davalı kocasına hakaret ettiği, vefat eden müşterek çocuk İ.P.'ın mezar taşına davacı- karşı davalı kocanın ismine yer vermeyerek sadece kendi ismini yazdırdığı ve kocasını belli bir süre ortak ikamete almadığı; böylece davacı-karşı davalı kocanın boşanmaya neden olan olaylarda daha fazla kusurlu kabul edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durumun sonucu olarak; davalı-karşı davacı kadın en azından eşinin maddi desteğini yitirdiğinden maddi tazminata (TMK. m. 174/1); boşanmaya neden olan olaylar yüzünden davalı -karşı davacı kadının kişilik hakları saldırıya uğradığından manevi tazminata (TMK. m. 174/2) hak kazanmıştır. Bu durumda; tarafların sosyal ve ekonomik durumları dikkate alınarak, davalı-karşı davacı kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple kusur belirlemesi ile maddi ve manevi tazminat yönlerinden BOZULMASINA, temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeplerle ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.26.06.2012 (Salı)MAHKEMESİ :Elazığ 2. Aile Mahkemesi

TARİHİ :01.11.2011

NUMARASI :Esas no:2010/646 Karar no:2011/614

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı kadın tarafından; kusur belirlemesi, nafakaların miktarı ve tazminatlar yönünden mürafalı olarak temyiz edilmişsede duruşma giderlerini karşılamadığından duruşma isteğinin reddine, dosya üzerinde inceleme yapılmasına karar verilip, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı-karşı davacı kadının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kocanın tekrar evlenmek için, kendisine önerilen bayanla görüşmeye gitmek suretiyle güven sarsıcı davranışlar sergilediği; buna karşılık davalı-karşı davacı kadının ise, davacı- karşı davalı kocanın yeniden evlenme girişimini öğrenmesi üzerine, davacı-karşı davalı kocasına hakaret ettiği, vefat eden müşterek çocuk İ.P.'ın mezar taşına davacı- karşı davalı kocanın ismine yer vermeyerek sadece kendi ismini yazdırdığı ve kocasını belli bir süre ortak ikamete almadığı; böylece davacı-karşı davalı kocanın boşanmaya neden olan olaylarda daha fazla kusurlu kabul edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durumun sonucu olarak; davalı-karşı davacı kadın en azından eşinin maddi desteğini yitirdiğinden maddi tazminata (TMK. m. 174/1); boşanmaya neden olan olaylar yüzünden davalı -karşı davacı kadının kişilik hakları saldırıya uğradığından manevi tazminata (TMK. m. 174/2) hak kazanmıştır. Bu durumda; tarafların sosyal ve ekonomik durumları dikkate alınarak, davalı-karşı davacı kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple kusur belirlemesi ile maddi ve manevi tazminat yönlerinden BOZULMASINA, temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeplerle ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.26.06.2012 (Salı)

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page